Bạt chống thấm HDPE 0.75mm

  • Độ dày: 0.75mm
  • Mật độ: 0.94 g/cc
  • Cường độ kháng khi kéo đứt: 28 kN/m
  • Cường độ kháng kéo tại điểm uốn: 15kN/m
  • Dẫn dài khi đứt: 700%
  • Dẫn dài tại điểm uốn: 13%
  • Cường độ kháng xé: 130N
0916 424 383