Lưới che nắng, lưới chắn côn trùng

Kích thước

  • Khổ rộng: 1.2m, 1.3m, 1.4m, 1.8m, 2m, 2.1m, 2.4m, 2.7m, 3.3m, 3.6m, 4.2m
  • Khổ dài: dài từ 45m đến 50m.

Quy cách sản phẩm

  • Lưới chắn côn trùng 16 mesh: khoảng 40 ô/cm2
  • Lưới chắn côn trùng 18 mesh: khoảng 45 ô/cm2
  • Lưới chắn côn trùng 24 mesh: khoảng 60 ô/cm2
  • Lưới chắn côn trùng 32 mesh: khoảng 80 ô/cm2
  • Lưới chắn côn trùng 50 mesh: khoảng 200 ô/cm2
Danh mục:
0916 424 383